>

Krakowska Fundacja Edukacji Muzycznej

O Fundacji

Krakowska Fundacja Edukacji Muzycznej powstała po to, aby szerzyć wiedzę na temat edukacji muzycznej, a także zalet z niej płynących. Świadomość wpływu edukacji muzycznej na rozwój dziecka – wśród rodziców – ma kluczowe znaczenie.

Kontakt z muzyką już od najmłodszych lat ma wpływ na rozwój i kształtowanie postaw u dziecka. Systematyczna nauka gry na instrumencie rozwija obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny.

Edukacja muzyczna pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucia przestrzeni. Przeprowadzone przez naukowców badania wskazują, że aktywność muzyczna wpływa na człowieka na wielu płaszczyznach.

Krakowska Fundacja Edukacji Muzycznej

wspiera szkoły
artystyczne

upowszechnia wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem najnowszych technik

przyznaje nagrody
i stypendia dla dzieci

gromadzi materiały edukacyjne z zakresu edukacji muzycznej

Formularz kontaktowy